Reaksje jaan? Stjoer in mail nei traveliers@audiofrysk.nl en hy wurdt sa gau mooglik pleatst.

Wy binne benijd.