Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Skoare by FC Top - Jelle Bangma Down te loaden by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 10 euro.

Harkje nei ien fragmint.

Download € 5

2 cd's € 10

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Skoare by FC Top giet oer de talintfolle David en Jeffrey, dy't gek binne fan fuotbal. Op in dei komt in scout fan it grutte FC Top út de stêd te sjen.
De jonges wurde útnoege foar in oantal proeftrainings en seleksjewedstriden. Der bestiet in grut ferskil tusken de beide jonges. David hat in freeslik fanatike heit dy't alles op alles set foar in fuotbalkarriêre fan syn soan. By Jeffrey wurdt dêr folle relekster mei omgien. Foar him is der mear yn it libben as fuotbalje. Hoe sille de doarpsjonges yn de stêd ûntfongen wurde? Wa fan harren wurdt úteinlik útnoege foar de 'Voetbalschool'?
En is dat no wol echt wat de jonges wolle?

Dit spannende boek is bekroand troch de Berneboekesjuery 2008.


In fuotbalferhaal
Dit boek wurdt foarlêzen troch de skriuwer.

Bestelnûmer AF-B2

ISBN 978-94-6038-020-4

Ynformaasje oer Jelle Bangma by Tresoar.

 

Audiofrysk Home