Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Muoike Klaptút en oare koarte ferhalen - Ep van Hijum Ynkoarten as download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 10 euro.

Harkje nei in fragmint

As download €5,50

2 cd's € 11

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Muoike Klaptút

Groep 7 hat syn nocht fan dy saaie ûnderwerpen as "Het donkere bos" foar in opstel. Hoe betinkt juf it. De bern wolle it oars ha.
Ferhalen oer harsels en skreaun troch harsels. Spannende ferhalen, grappige ferhalen... échte ferhalen!
En mei dy ferhalen wolle se ek noch wat bysûnders dwaan.
Wat dat is? Dan silst nei it boek hearre moatte...

 

Muoike Klaptut, falt dochs net of.
Dit boek wurdt foarlêzen troch de skriuwer.

Bestelnûmer AF-B17

ISBN 978-94-6038-099-0

Ynformaasje oer Ep van Hijum by Tresoar op de site fan Sirkwy.

 

Home