Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Jabik en Dieuwertje
út De Kâlde Krústocht - Hylke Speerstra

Keapje de download by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk.

Harkje nei in fragmint

 

Keapje dit boek: Online € 5

 

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

Jabik en Dieuwertje
Yn dit moderne ferhaal wurdt de alvestêdetocht op in wol hiel bysûndere manier belibbe. Jabik en Dieuwertje, skippers op in kontenerskip foar it Europeeske binnenwetter, kinne net mear farre fanwege de froast en brûke it stillizzen om te trenen foar de alvestêdetocht. It sil in bar aventoer wurde...

Yn it ferhaal ‘Jabik en Dieuwertje’ is it earst al in winter, dêr’t de Hel fan ’63 by ferblikt. Op de dei sels is it ek net bêst, in swiere mist jaget de hiele alvestêdetocht raar yn de bulten. Mar skipper Jabik hat út in eardere baan in knapachtich navigearapparaat oerurven en dat rêdt harren. Prachtich is de relaasje mei Pake, dy’t de beide jongelju folget fan út de brêge fan in iisbrekker, dy’t mei in konfoai oaljetankers oer de Iselmar ûnderweis is. Hy kin noch in pear nuttige tips jaan.

Iisferhalen
Rasferteller Hylke Speerstra (1936) hat it Fryske folkslibben op in ûnferjitlike manier fêstlein yn boeken as Neaken en bleat foar de dokter en De oerpolder.
Der ferskynden earder iisferhalen fan him yn de bondel Op redens oer. (Ek as harkboek by Audiofrysk.)
Hy hat ferskate kearen meidien oan de Alvestêdetocht.

 

In modern ferhaal oer de Alvestędetocht

Jabik en Dieuwertje wurdt foarlêzen troch Hylke Speerstra.

 

Bestelnûmer AF-F25

Download: ISBN 978-94-6038-064-8

Ynformaasje oer Hylke Speerstra by Tresoar.

 

Home