Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

DE MOAISTE MEARKES FAN GRIMM
oersetter Anne Tjerk Popkema
Keapje de download foar € 8 by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 10 euro.

Harkje nei in fragment út Bûntepels

Download € 5,50

2 cd's € 11

Of laad it fragmint rjochtstreeks del. 

DE MOAISTE MEARKES FAN GRIMM

De mearkes fan de Bruorren Grimm hearre ta de moaiste en bekendste ferhalen fan de wrâld. Al twa ieuwen lang sprekke se jong en âld oan. 14 fan dizze klassike mearkes hat de oersetter justjes bewurke foar jongere bern.

Ynhâld:

Cd 1:
1. Toarnroaske tr.1
2. Hâns en Grytsje 2-4
3. Readkapke  5-6
4. Raaplokje  7-8
5. De kikkertskening 9-10
6. Broerke en suske 11-13
7. De wolf en de sân geitsjes 14-15

Cd 2:
1. Kening Klysterburd  tr.1-2
2. Oegemantsje 3-4
3. Sniewytsje en Roazerea 5-7
4. Bûntepels 8-10
5. De guozzefaam 11-13
6. De sân ravens 14
7. Frou Holle 15-16

De moaiste mearkes fan Grimm, bewurke foar bern

 

Bestelnûmer AF-B15

ISBN 978-94-6038-078-5

Dit boek wurdt foarlêzen troch Anne Tjerk Popkema

Ynformaasje oer Anne Tjerk Popkema by Sirkwy fan Tresoar.

 

Home