Untitled Document
Home

SWELTSJES

Bestelle Sweltsjes

BestelleAudio

Traveliers en Protters Ynformaasje en kontakt

Nijsbrieven

Links

Lêste nijs

Yn de media

 

Mentha Minnema en it hynstemystearje - Anny de Jong

Down te loaden by Luisterrijk

Bestel de cd's by Audiofrysk foar 10 euro.

Harkje nei ien fragmint.

Download €4

3 cd's € 10

Of laad it fragmint rjochtstreeks del.  >

Marchje en Petra binne mâl mei hynders en as har eigen prachtige Bearn op mysterieuze wize stellen wurdt, sitte se mei de hannen yn it hier. Hjir is help nedich, help fan Mentha Minnema.

Op it hynstekonkoers fan Riis yn Gasterlân wurdt Bearn, in prachtige swarte rún fan acht jier âld, op mysterieuze manier stellen. Marchje en Petra krije aldergeloks de help fan Mentha Minnema by har speurwurk om it hynder werom te krijen. Mar dat liket net bêst... Grate helpt diskear faaks noch wol mear mei as Pyt Pander. Hy is miskien wol fereale en dat lytse hûntsje mei it plakje om it each leveret út en troch ek noch in spoar op.

It boek is oarspronklik ferskynd yn 1992 yn de Mentha Minnema-rige.Fermiste hn
Dit boek wurdt foarlêzen troch de skriuwer.

Bestelnûmer AF-B53

ISBN 978-94-6038-013-6

Ynformaasje oer Anny de Jong by Tresoar.

 

Audiofrysk Home